Föreningen Göteborgsslöjd

Aktuellt

Slöjdcafé

Vid ett antal tillfällen under våren i Lärje Albogård.Mer om detta senare.