Föreningen Göteborgsslöjd

Aktuellt

Årsmöte

Lördag 23 februari 2019 kl 1200 är föreningens årsmöte i Lärje Albogård, Backa hembygdsförenings lokal i Hisings Backa.

För dig som inte var med på "Handasjöjd i juletid" kan vägvisning vara på sin plats.
Kommer du per bil på motorvägen så är det "Bäckebolsmotet" som gäller. Ta sedan av i andra rondellen mot "Fredenslundsvägen"
och sedan till vänster mot "Lärje Albogård".
Kommer du med buss är det hållplatsen "Körkarlens gata" som gäller. Fredenslunsdsvägen är på andrra sidan rondellen vid hållplatsen.

Anmälan senast 15 februari till Bengt Manfrdsson.

Föreningen bjuder på något att äta och därefter kaffe/te. För att kunna planera detta behöver vi anmälningar till Bengt Manfredsson senast 15 februari.
Den som vill ha särskild kost får gärna meddela detta till Bengt.

Medlemmarna har fått kallelse sig tillsänd. Har du inte fått kallelse så hör av dig.