Föreningen Göteborgsslöjd

Handaslöjd i juletid 2015

Handaslöjd i Juletid 2015

Bengt-01
Bengt-02
Bengt-03
Bengt-04
Bengt-05
Bengt-06
Bengt-07
Bengt-08
Bengt-09
Bengt-10
Bengt-11
Bengt-12
Bengt-13
Bengt-14
Bengt-15
Bengt-16
Bengt-17
Ingvar-01
Ingvar-02
Ingvar-03
Ingvar-04
Ingvar-05
Ingvar-06
Ingvar-07
Ingvar-08
Ingvar-09
Ingvar-10
Ingvar-11
Ingvar-12
Ingvar-13
Ingvar-14
Ingvar-15
Ingvar-16
Ingvar-17
Ingvar-18
Ingvar-19
Ingvar-20
Ingvar-21

Handaslöjd i Juletid

Inför julen 2015 hade vi vår utställning i Stadsbibliotekets
utställningslokal, för andra gången efter renoveringen.
Antalet besökare varierade mycket beroende på vädret.
Det var, som alla minns, en regnig och blåsig, om än mild,
december 2015.

Här intill visar vi bilder från
vernisagedagen 8/12 tagna av Bengt Manfredsson
och från 9/12 tagna av Ingvar Gustavsson (märkta Ingvar).